Case study / 02

Zdalne zarządzanie techniczną infrastrukturą rozproszoną klienta

Zarządzamy infrastrukturą techniczną posiadaną przez klienta i jej autonomią – w tym systemami MIT i SOT funkcjonującymi w obiekcie oraz automatyzacją redukcji DSR. Oferujemy jedyne rozwiązanie łączące w sobie te trzy funkcjonalności.

Case study