Case study / 01

Wielokryterialna optymalizacja i zautomatyzowanie udziału wielu Obiektów Redukcji w DSR

Możliwe umieszczenie przed i za licznikiem energii (behind the meter/in front of the meter). Połączenie infrastruktury wykorzystywanej do redukcji DSR w jedną całość.

Case study